PennFilm Studios huvudverksamhet är produktion av animation främst för bio och TV. PennFilm fungerar som Producent eller som Samproducent.

Andra delar av verksamheten är; produktion av reklamfilm, bokutgivning, utgivning av merchandisingprodukter som har anknytning till PennFilms rättigheter avseende egna produktioner, utställningar av produktionsmaterial, försäljning av produktionsmaterial från filmer och försäljning av konsttryck med motiv ur filmproduktioner.

Vanligtvis har vi ansvar för hela produktionen från manus till filmmaster, annars från det att storyboard är godkänt till färdig master enligt överenskommelse. Regissören som är vald för produktionen är alltid med från manusstadiet och gör storyboard, storyboardfilm/animatics och layout. Producent på PennFilm gör alltid budget för aktuell produktionen. Om flera parter delar på producentskapet, gör PennFilm budget för den del som PennFilm ansvarar för. PennFilm ingår som samproducent med en andel på minst 5 %. Detta gäller ej reklamfilm.

PennFilm är produktionsbolaget som utför produktionen. PennFilm har teknik för att genomföra produktioner med 4K-kvalitét. Dels digital 2D-produktion i Toonz, 3D produktioner i Strata samt har tillgång till diverse program för bildbearbetning och klippning av film.

Filmlance International, BobFilm, Saikon Film & Saltkråkan, Bildmakarna Berg, Tre Sandberg, Rabén & Sjögren, Strömsund kommun, Beppe Wolgers museum, Geilo, Läskonsten AB, Memfis Film & Television, Dansk Tegnefilm, Tegnefilm Compagniet A/S, Alm & Co, Grey Malmö, Arbman & Böttiger, Angel Arena Film, Zentropa, Northerns Lights, Nordisk film & TV fond, Svenska Filminstitutet, Danska Filminstitutet, Norska Filminstitutet, Sveriges Television, DR, Skrivstugan AB, Sandrews, Film i Skåne.

Vi samarbetar ofta med FlirmFilm, ägt och drivet av Olle Tannergård sfk/fsfl och Payola Productions, ägt och drivet av Martin Hennel.

PennFilm Studio startade 1967 av Per Åhlin. PennFilm är ett privatägt bolag.
Ägare tom januari 2014 var Clas Cederholm, Per Åhlin och Pelle Svensson, from  februari 2014 är Clas Cederholm ägare. PennFilm Studio är verksamhetsbolaget och PennFilm Holding moderbolaget.

PennFilm Studio AB, Boktryckaregatan 3, 21619 Malmö, Sverige.
Telefon +46 70 4361862, E-post: studio@pennfilm.se
Kontaktperson: Clas Cederholm/E-post:clas@pennfilm.se